Joanna Sokołowska-Gwizdka – laureatką ZŁOTEJ SOWY POLONII

Aleksandra Ziółkowska-Boehm: Została Pani tegoroczną – 2018 roku – laureatką Złotej Sowy Polonii. Nagroda przyznawana jest od 2005 roku za dokonania twórcze poza Polską. Joanna Sokołowska-Gwizdka – Tak, spotkał mnie wielki zaszczyt. Nagroda jest przyznawana przez Klub Inteligencji Polskiej w Austrii oraz redakcję pisma „Jupiter” za propagowanie polskiej kultury poza krajem w różnych dziedzinach. Ja … Czytaj dalej Joanna Sokołowska-Gwizdka – laureatką ZŁOTEJ SOWY POLONII