Romantycznych poetów listy – hipotetyczna korespondencja Cypriana Kamila Norwida z Adamem Mickiewiczem. Część 2.

Opowieść o losie poety na emigracji. Hipotetyczna korespondencja romantycznych poetów, gdyby Norwid z Nowego Jorku nie wrócił do Paryża, tylko pojechał do Chicago. * Adam Lizakowski (Chicago/Pieszyce) C. K. Norwid z Chicago pisze list do A. Mickiewicza Szanowny i Wielmożny Panie – Będzie już trzy tygodnie jak Pański list odebrałem, dziękuję za niego a mnie … Czytaj dalej Romantycznych poetów listy – hipotetyczna korespondencja Cypriana Kamila Norwida z Adamem Mickiewiczem. Część 2.