Żegnając Adama Zagajewskiego

Katarzyna Szrodt (Montreal)                                                                       I w śmierci będziemy żyli,                                                      tylko inaczej, delikatnie i miękko,                                                      rozpuszczeni w muzyce… /Bez końca/ Zdawał się być wysłannikiem Parnasu na ziemię, by wziąć w obronę poezję, piękno, delikatność. W swoich wierszach i esejach nieustannie przypominał nam, że istnieje życie duchowe, mistyka, tajemnica. Adam Zagajewski zmarł 21 marca, … Czytaj dalej Żegnając Adama Zagajewskiego