image_pdfimage_print
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani… Potrzeba harmonii!

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani… Potrzeba harmonii!

Dariusz Pacak (Wiedeń)

Do czego doprowadziliśmy na świecie ,,dbając o swoje interesy”, ,,rozpoznając rzeczywistość”, kreując siebie do ról ,,władców i zdobywców”- do czterdziestu obecnie rozgrywających się zarzewi wojennych?! U czego wrót znaleźliśmy się dzisiaj znów?

Esej na temat współczesnego świata i kondycji człowieka. 

Read more
Człowiek

Człowiek

Wiersze z cyklu „Człowiek”

Dariusz Pacak (Wiedeń)

Podróże do czterech krańców świata (odwiedził 60 krajów) i wypływające z nich poznanie odzwierciedlają się w jego twórczości. Autor zajmuje się różnorodnością norm ludzkiej egzystencji i kreacji form rzeczywistości: aksjomatami tradycji, wiary, ustrojów społeczno-politycznych, a poza ludzkim wymiarem – przekraczaniem ich granic w drodze mistycyzmu. Mieszka w Wiedniu.

Read more
Bilans zysków i strat w sferze lingwistycznej polskiego twórcy emigracyjnego

Bilans zysków i strat w sferze lingwistycznej polskiego twórcy emigracyjnego

Dariusz Pacak (Wiedeń)

Czy pojęcie dwujęzyczności, a tym bardziej wielojęzyczności twórców literackich, można ogarnąć normami nauki, wtłoczyć i wyjaśnić na drodze dywagacji intelektualnej ograniczonej poznaniem jedynie ścisłego umysłu? Czy każdy indywidualny przypadek Drogi, także i genetycznie uwarunkowany, ściśle indywidualnie artystyczny los, bezwzględnie wpisany w dane realia miejsca i czasu, da się rzeczywiście sprowadzić ku wspólnym mianownikom, poddać wspólnym ocenom i wnioskom?

Read more
image_pdfimage_print