image_pdfimage_print
W cieniu Żelaznej Bramy. Fotoreportaż Piotra Rajszysa.

W cieniu Żelaznej Bramy. Fotoreportaż Piotra Rajszysa.

Fotoreportaż pokazuje, jak na krawędzi czasu i zapomnianej przeszłości pojawia się przyszłość, powstają nowe zabudowania, a szkło i metal zastępują dawną cegłę. Warszawskie pogorzelisko przeszłości powoli wchodzi w nowoczesną przestrzeń miejską i być może za jakiś czas zamieni się w kwitnącą życiem elegancką dzielnicę, jak to się dzieje w wielu poindustrialnych miastach Ameryki. 

Read more
Karety ulic Warszawy na obrazach Bernarda Bellotta zwanego Canalettem

Karety ulic Warszawy na obrazach Bernarda Bellotta zwanego Canalettem

Teresa Fabijańska-Żurawska

Wenecjanin z rodziny artystów malarzy, aspirujący do pochodzenia szlachec­kiego opuścił swą piękną ojczystą Wenecję, by udać się do Drezna na dwór kró­lewski Augusta III, gdzie zapewne spotkał grono włoskich artystów. Byli to kom­pozytorzy, muzycy, poeci, aktorzy, tancerze umilający życie dworskie, a także architekci, rzeźbiarze, malarze, sztukatorzy i rytownicy ozdabiający pałace króla i jego dworzan, dokumentujący epokę bujnego baroku z jej rozrzutnością i barw­nością. W Dreźnie przebywał wówczas rzymianin, wielki artysta malarz nadwor­ny królewski Marcello Bacciarelli.

Read more
image_pdfimage_print